Stamming og løpsk tale

Stamming og løpsk tale er en taleflytvanske. Typiske kjennetegn ved å stamme er å repetere, forlenge og blokkere lyder og småord. Løpsk taler er kjennegnet av hurtig og utydelig tale.

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale, NIFS, er en landsomfattende organisasjon for personer som stammer eller har en løpsk tale.

Nettside: stamming.no