Dysartri

Dysarti er en nevrologisk forstyrrelse, som kan oppstå ved slag, hodeskader, fødsel. Det blir en lammelse i deler av tungen, slik at personen har vansker med å flytte tungen dit det ønskes. Dette påvirker igjen artikulering og gir problemer med å uttale ordene,