Ordforråd, begreper og forståelse

Ordforråd, begreper og forståelse er noe annet enn å streve med språklyder. Det er språkets innholdsside vi da lurer på. Er barnet sen med å snakke. Har barnet språkforståelse som er forventet for alderen, er bruken av begreper og setninger aldersadekvat? Foreldre kan undre over barnets reaksjonsmønstre og svar. Språk er det området som foreldre hyppigst bekymrer seg for når barnet vokser og utvikler seg. Enkelte foreldre kan oppleve at det er noe som de ikke helt forstår, hvorfor reagerer barnet slik det gjør. Hvorfor svarer det på noe annet når jeg stiller et enkelt spørsmål. Hvorfor husker det ikke navnet på favoritt godteri og spesifikke leker.

Spesifikke språkvansker er en tilstand der barn med ellers vanlig utvikling ikke utvikler språket som forventet. Her er det viktig med tidlig kartlegging og tiltak, slik at en får lagt best mulig til rette for best mulig utvikling.