Afasi

Afasi er språkforstyrrelse etter hjerneskade. Afasi kan føre til ulike typer språk- og kommunikasjonsproblemer og kan variere i alvorlighetsgrad. En afasirammet kan ha vansker med å snakke og forstå hva andre sier, Det kan være vanskelig å finne ordene og å uttale ordene. Det kan også være vanskelig å skrive eller lese som før. Personen kan også ha problemer med bruke andre former for kommunikasjon (som for eksempel gester). Det kan også bli en personlighetsforandring. Mange får andre skader i tillegg til afasi, f.eks. lammelser i arm og bein, vansker med å koordinere visse bevegelser, nedsatt følesans eller synsfeltsutfall. Den afasirammedes hørsel er vanligvis som før.

Informasjon: Afasiforbundet i Norge Nettside: Afasi.no