Språklyder, utydelig tale

Har barnet en tale som er vanskelig å forstå fordi lydene ikke blir brukt riktig og det er mangler av lyder, da kan det være snakk om språklydforenklinger og utelatelser. Dette er ikke uvanlig og kommer på plass etterhvert. Det å få hjelp av logoped vil gi en mulighet til å kartlegge lyder barnet bruker og i hvilke kombinasjoner de inntreffer. Det er så viktig å jobbe med den forenklingen som er mest nærliggende å få på plass først. Jeg bruker, både nye og gamle behandlingsmetoder, som passer til fonologiske forsinkelser, og holder meg oppdatert på forskningen. En metode er metafonundervisning, et pedagogisk materiale som er lagd for ulike forenklinger og hvor oppgavene er basert på enkle tegninger og lekpregede oppgaver. Jeg har med kosedyr som også går til logopeden, sammen finner vi ut barnet, kosedyr og jeg, hva som vi må huske på.

Jeg samarbeider med foreldre og barnehage.