Leppe-, kjeve- eller ganespalte

Leppe- kjeve – eller ganespalte er en betegnelser man bruker på en spalte i munnregionen. Det er vanlig å dele spaltene inn i tre hovedgrupper. Det er store forskjeller i alvorlighetsgrad i spaltegruppene.

  • Leppe- kjevespalte, kan gi talevansker.
  • Leppe-kjeve- ganespalte, rammer utseende samt tann- og bittforhold. Sjelden dette medfører vansker med talen
  • Isolert ganespalte, kan gi talevansker.
  • Skjult ganespalte, talen kan preges av nasalisering.

En del strever med luftutslipp gjennom nesen, dette gjelder spesielt lydene S, F, SJ og KJ. En del strever med at fremre lyder, T og D blir artikulert bak i munnen til G og K.

Jeg har fulgt mange barn med spalte. Jeg begynner å få et trent øre på å høre luftutslipp og bilyder(skurr) i talen. Jeg kan følge barnet fra barnehagen til ut ungdomsskolen om behov. Vi kommer i mål med lydene. Jeg samarbeider med foreldre, stad.ped og barnehage. Vi jobber med lyd, bevissthet om lyd, ofte fonologiske metoder og også informasjon om hva spalte er. «Hvordan skal jeg svare om noen spør meg». Før skolestart tar vi for oss boka: Vi har med oss kosedyr, som også har spalte.

Leppe-ganespalte forening, nettside: Igs.no  E-post: post@Igs.no