Artikulasjon

Artikulasjon er produksjon av lyd. Dette gjelder alle lyder. Barn kan ofte streve med bla L, T, D, K og G. Mens det er mange som strever med artikulering av rulle R og ren S, både barn og voksne.

Er du voksen og fremdeles synes det er vanskelig å få med seg en «god nok» R i tale, det er mulig å forsøke å forbedre denne. Det kreves øvelse og fokus.

En lespe S, kan raskt læres til «ren S», og med fokus i hverdagen kan denne enkelt komme på plass.