Tjenester for barn

  • Dysleksi utredning, her brukes testen Logos.
  • Artikulasjonsvansker
  • Språklydforenklinger
  • Leppe- kjeve og ganespalte
  • R
  • Taleflytvansker, stamming.
  • Spesifikke språkvansker

Hvordan forberede barnet:  Den første timen brukes til utredning. Er barnet veldig sjenert, så bruker det å løse seg greit i løpet av timen. Da starter vi med spill. Jeg har også med meg en «kamerat», Pelle eller Fritjof, og da bruker det å ordne seg. Du kan si til barnet at det skal hilse på en dame som heter Grethe, hun har med seg en kamerat, enten Pelle eller Fritjof, og der på det kontoret skal vi gjøre noen spill sammen. Om barnet er bevisst på utfordringen sin, kan du jo si, at hun hjelper barn som strever med lyder, eller hopping på ord.