Priser

Undersøkelse/utredning inntil 60 min 1573.-

Behandling inntil 45 min 787.-

Behandling inntil 60 min 1043.-

Rapportskriving faktureres etter pr time, 1043.-

Dysleksi utredning med Logos ca 5500,- med rapport. Kan bli noe mindre/mer avhengig av tidsbruk på testing.

Logopedtimen må avlyses innen 24 timer, eventuelt faktureres pasienten med en egenandel på 500 kr.