Priser

Undersøkelse/utredning inntil 60 min 1573.-

Behandling inntil 45 min 787.-

Behandling inntil 60 min 1043.-

Rapportskriving faktureres etter pr time, 1043.-

Logopedtime må avlyses innen 24 timer, eventuelt faktureres pasienten med en egenandel på 500 kr.