Om meg

  • Lærerutdanning Sogndal lærerhøyskole, ferdig i 1991.
  • Norges Idrettshøyskole, mellomfag idrett.
  • Utdannet logoped fra Universitet i Oslo, 1997
  • 1997-2001 ansatt som logoped ved Frydenlund Ressurssenter, Strømmen.
  • 2003 og framover selvstendig logoped. Har siden 2003 drevet eget firma.
  • Har faste oppdrag over mange år i Nittedal, Asker, Hallingdal og Numedal.
  • Er praksisveileder for logopedstudenter.
  • Jobber for tvillingforeldreforeningen.
  • Har jobbet 15 år som gruppeleder i avlastning for psykisk utviklingshemmede i Oslo kommune.