Kommuner

Logopedhjelpen påtar seg dagsoppdrag for kommuner som selv ikke har logoped. Jeg har faste kontrakter med Gol og Nittedal kommune, hvor jeg har vært i mange år.

Det kan f.eks. være en dag pr uke eller en dag pr måned. Er det en gang i måneden jeg kommer, er det viktig at elvene/pasientene får oppfølging av pedagog etc i kommunen de andre ukene,  og at denne personen er med på logopedtimen.

Pris

  • En arbeidsdag, kan være max 8 klokketimer med elever. Er det kortere dag, faktureres full timetakst for inntil 7 timer. Det faktureres 550 kr pr kjørte time etter dette.
  • Er det halv arbeidsdag, faktureres full timepris for timepris også for reisetid.
  • Kjøregodtgjørelse etter statens satser, samt bompenger.

Oppdragsgiver må stille med kontor.